22.MEĐUNARODNI SALON URBANIZMA

By 28. novembra 2013.5 septembra, 2019No Comments

Na 22.međunarodnom salonu urbanizma koji je održan i Nišu od 8-15. novembra 2013. godine, Direkcija za planiranje i izgradnju “Kraljevo“ je u okviru kategorije 2 – GENERALNI URBANISTIČKI PLANOVI osvojila drugu nagradu sa

GENERALNIM URBANISTIČKIM PLANOM KRALjEVO 2020

GUP Kraljevo 2020

GUP Kraljevo 2020

22.MEĐUNARODNI SALON URBANIZMA

22.MEĐUNARODNI SALON URBANIZMA