Odgovorno lice:  Marica Mijajlović, dipl.inž.arh.

PIB: 101258220
Matični broj: 17001841
Tekući račun:
 • Izrada planske dokumentacije (prostorni i urbanistički planovi),
 • Izrada urbanističko tehničke dokumentacije (urbanistički projekti, projekti parcelacije i preparcelacije, elaborati geodetskih radova),
 • Organizovanje i sprovođenje urbanističkih, arhitektonskih i drugih konkursa,
 • Obezbeđivanje zemljišta u svrhu izgradnje objekata,
 • Izrada nacrta srednjoročnih i godišnjih programa uređivanja građevinskog zemljišta,
 • Organizovanje izrade tehničke dokumentacije i tehničke kontrole,
 • Obavljanje stručnog nadzora nad čišćenjem i pranjem javnih površina,
 • Obavljanje stručnog nadzora nad zimskim čišćenjem trgova i pešačkih staza,
 • Obavljanje stručnog nadzora nad održavanjem javnih zelenih površina,
 • Poslovi upravljača puta,
 • Unapređenje i obezbeđenje javnog osvetljenja,
 • Obavljanje stručnog nadzora nad održavanjem atmosferske kanalizacije,
 • Poslovi javnih nabavki i nadzora nad izgradnjom objekata,
 • Poslovi predviđeni odlukama Skupštine grada,
 • Poslovi tehničke, pravne, finansijske, administrativne i drugi stručni poslovi neophodni za realizaciju programa iz stava 1. ovog člana.

Preduzeće može obavljati i sledeće delatnosti:

 • Projektovanje građevinskih i drugih objekata (izrada-projektovanje građevinske tehničke dokumentacije, izrada ostale tehničke dokumentacije za izgradnju objekata, arhitektonske i projektantske usluge),
 • Inženjering, vođenje projekata i tehničke aktivnosti (organizacija i posredovanje u izgradnji objekata),
 • Ostale arhitektonske i inženjerske delatnosti i tehnički saveti (savetodavni poslovi, nadzor građenja, ekonomske organizacijske i tehnološke usluge),

Javno preduzeće može obavljati i druge poslove koje služe obavljanju pretežne delatnosti.