Skupština Opštine Kraljevo je na svojoj sednici od 29.07.1994. godine donela Odluku o osnivanju Javnog preduzeća za izgradnju objekata od javnog interesa na teritoriji Opštine Kraljevo. Od 06.07.1995. godine ovo preduzeće posluje pod nazivom JP Direkcija za planiranje i izgradnju „Kraljevo“ iz  Kraljeva od kada su preuzeti radnici i imovina Fonda za  građevinsko zemljište i puteve opštine Kraljevo, Zavoda za prostorno i urbanističko planiranje i Direkcije za dugoročno vodosnabdevanje.

Pod sadašnjim nazivom Javno preduzeće za uređivanje građevinskog zemljišta “Kraljevo“  posluje od 10. septembra 2016. godine kada je odlukom Skupštine opštine   promenjen prethodni  naziv i pretežna  delatnosti firme, i kojom su preuzeti radnici i imovina Fonda za građevinsko zemljište i puteve Opštine Kraljevo, Zavoda za prostorno i urbanističko planiranje i Direkcije za dugoročno vodosnabdevanje.

Javno preduzeće za uređivanje građevinskog zemljišta “Kraljevo“, osnovano je u cilju obezbeđenja tehničko-tehnološkog, ekonomskog i organizacionog jedinstva i stvaranje uslova za efikasno i racionalno obavljanje poslova od opšteg interesa za Grad Kraljevo i to:

  • jedinstveno planiranje i uređenje prostora
  • uređenje i korišćenje građevinskog zemljišta kao dobra od opšteg interesa
  • izgradnju i vršenje stručnog nadzora objekata od opšteg interesa
  • obezbeđenje uslova za kvalitetno vršenje i kontrolu izvršenja komunalnih usluga i komunalnog održavanja od opšteg interesa
  • prostorno i urbanističko planiranje (izrada prostornih, urbanističkih planova i urbanističko-tehničkih dokumenata)
  • sprovođenje zemljišne politike na teritoriji Grada Kraljeva
  • obračun i naplata naknade za uređivanje građevinskog zemljišta
  • projektovanje i inženjering
  • usluge inženjerske geodezije za sopstvene potrebe i treća lica.

Navedene delatnosti pod različitim nazivima i oblicima organizovanja u gradu  Kraljevu obavljaju se od 1968. godine u pravnoj formi SIZ-ova, FOND-ova, Zavod za urbanizam i Direkcije za planiranje i izgradnju, a sadašnje preduzeće je pravni sledbenik navedenih pravnih subjekata.

Od osnivanja 1994. godine na čelu Direkcije su bili sledeći direktori:

 

Pavle Sretović, dipl.ecc, 1996-1997
Milutin Mandić, dipl.inž. građ. 1997-2004
Dragan Marković, dipl. ecc. 2004-2004
Dragiša Spasojević, dipl. ecc. 2005-2008
Aleksandra Sretović, dipl. inž. arh. 2008-2010
Radovan Marković, dipl. inž. građ. 2010-2010
Aleksandra Nektarijević, dipl. inž. arh. 2010-2012
Nenad Nerić, dipl.inž.građ. 2012-2015
Marica Mijajlović, dipl. inž.arh. 2015-2016
Aleksandar Nestorović, dipl. inž.arh. 2016-2021
Marica Mijajlović, dipl. inž.arh. 2021-