Izrada Plana detaljne regulacije „Nova stambena zona – Resava“ u Despotovcu

By 22. avgusta 2012.5 septembra, 2019No Comments
Plan urbanisticke regulacije-Stambena zona Resava

Direkcija za planiranje i izgradnju „Kraljevo“ 15.08.2012. godine potpisala je ugovor sa JP „Direkcija za izgradnju opštine Despotovac“ o izradi Plana detaljne regulacije „Nova stambena zona – Resava“ u opštini Despotovac.

Izrada Plana je tehnički podržana kroz projekat „Unapređenje upravljanja zemljištem na nivou lokalnih samouprava u Srbiji“, koji po nalogu nemačke organizacije za tehničku saradnju GIZ sprovodi konzorcijum AMBERO/ICON.

Koncept Studije urbanog dizajna koji je izradila nemačka firma ASTOC Architects & Planners biće polazna osnova za izradu Plana detaljne regulacije „Nova stambena zona – Resava“.

Plan detaljne regulacije „Nova stambena zona – Resava“ obuhvata površinu od oko 6,24.50 ha na atraktivnoj lokaciji pored reke Resave u blizini gradskog centra. Ova stambena zona je planirana kao naselje individualnih objekata rezidencijalnog stanovanja. Planira se izgradnja oko 65 novih porodičnih kuća spratnosti P+1, a u centralnom delu lokacije planirana je izgradnja distriktnog centra u kome se mogu naći različiti sadržaji (kulturni, administrativni, poslovni i sl.). Kompletna lokacija će biti infrastukturno opremljena najsavremenijom opremom (video nadzor, podzemni kontejneri i dr.). Vodiće se računa o merama enrgetske efikasnosti i zaštiti žuvotne sredine uvođenjem daljinskog grejanja na pelet za celo naselje, kao i korišćenjem energetski efikasnih sijalica na stubovima javne rasvete. Uvođenjem vode kao elementa u pejzažnom uređenju, opremanje biciklističkim i pešačkim stazama ovu lokaciju čini još atraktivnijom.

U fazi pripremnih aktivnosti za izradu plana izrađena je  Studija uporednog vrednovanja lokacija za planiranje i realizaciju stambene zone u Despotovcu. Studiju je izradilo Preduzeće za projektovanje i ekologiju ECOlogica URBO iz Kragujevca.

Ovaj projekat će biti primer uvođenja primene Urbane komasacije na primeru novog stambenog naselja u smislu javno-privatnog partnerstva između opštine Despotovac i privatnih vlasnika katastarskih parcela na predmetnoj lokaciji.