Уклањање графита и заштита од поновног исписивања на јавним површинама (јавни споменици, јавна степеништа, урбани мобилијар)Одржавање градског инвентара(градски сат, јарболи, информативни панои…)Odrzavanje gradskih fontana I gradskih cesmiNabavka kancelarijskog materijalaTehnicka dokumentacija za sanaciju pasarele u zeleznickoj stanici Kraljevo, kod Spomen parka.Javna nabavka male vrednosti – Regulacija toka Grabovacke reke u Milakovcu – II fazaNabavka goriva (benzina)Nabavka računarske opreme i štampačaTROŠKOVI OSIGURANjA ZGRADE, VOZILA, OPREME I ZAPOSLENIHFIZIČKO TEHNIČKO OBEZBEĐENjE OBJEKTA SPORTSKE HALE U RIBNICI ZA PERIOD JANUAR – APRIL 2015. GODINETehničko održavanje objekta Sportske hale u Ribnici za period januar – april 2015.godineSANACIJA I REVITALIZACIJA POSTOJEĆEG ULIČNOG I PARKOVSKOG INVENTARARADOVI – UREĐENjE GRADSKE PLAŽE NA POTEZU OD OBJEKTA “STATUS” DO GRADSKOG BAZENA, SA SAOBRAĆAJNICOM DO GRADSKE TERASE broj JN 1.3.8Održavanje i sanacija dečijih igrališta na javnim površinama u nadležnosti gradaOdržavanje stubova javnog osvetlјenjaNabavka automobilaRačunarska oprema i štampačiUklanjanje grafita I zastita od ponovnog ispisivanja na javnim povrsinama (javni spomenici, javna stepenista, urbani mobilijar)Postavljanje tipskih nadstrešnica na BUS stajalištima na uličnoj mrežiAerofotogrametrijsko snimanje područja obuhvaćenog planom generalne regulacije Mataruške BanjeNabavka kancelarijskog materijalaIzvođenje radova na izgradnji ulične vodovodne mreže (faza I), deo kraka V, krak VII i krak VIIa u delu naselja Konarevo kod KraljevaIzvođenje radova na izgradnji kanalizacije i vodovodne mreže u MZ Zelengora u KraljevuIzvođenje radova na izgradnji fekalne kanalizacije u MZ RatinaIzvodenje radova za veznu saobracajnicu izmedu ulica Dimitrija Tucovica, Obiliceve i Olge Jovicic – RiteSANACIJA KROVA POSLOVNOG PROSTORA DIREKCIJE, U ULICI CARA LAZARA BR. 44Izrada glavnog projekta saobracajnice od Ul. Jovana Deroka do Ul. Slobodana Penezica (od vodotornja do higijenskog zavoda)IZVODJENJE RADOVA NA IZGRADNJI ZAŠTITNE OGRADE – SPOMEN PARK, ISTOCNA STRANAIZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA UREÐENjE K.P.BR.5700/2 KO KRALjEVO (SPORTSKO-REKREATIVNI TERENI U BAŠTOVANSKOJ ULICI)IZRADA GLAVNOG PROJEKTA PERIODICNOG ODRZAVANJA PUTA KAMENICA – SOKOLJA – ZICARAIzvodjenje radova na rekonstrukciji i prosirenju izvorista Zicko poljeRekonstrukcija trotoara u ulici Vojvode PutnikaParkovski inventarNabavka sijalica za odrzavanje javnog osvetljenjaIzrada glavnog projekta rekonstrukcije lokalnog puta L-1003 Gornji Ladjevci-GuncatiIzgradnja rasvete od Poljoprivredne skole do VodotornjaIzgradnja rasvete na atletskom stadionuNabavka kancelarijskog materijalaOdržavanje gradskih fontana i česmiUsluge izrade i održavanje softveraRegulacija Grabovačkog potoka u Milakovcu sa izgradnjom propustaIzgradnja neambijentalne ograde Spomen parka (nastavak radova)Nabavka kancelarijskog materijalaNabavka dobara goriva – benzinaIzvođenje radova na izgradnji kanalizacije i vodovodne mreže u MZ Zelengora u Kraljevu- Ponovni postupak