Obavlja sledeće vrste poslova:

 •  prati donošenje primenu zakonskih propisa iz oblasti građevinskog zemljišta;
 • vrši obračun i donosi rešenja o utvrđivanju naknade za korišćenje građevinskog zemljišta za fizička lica, pravna lica i preduzetnike;
 • vrši obračun naknade za uređivanje građevinskog zemljišta;
 • prati promene stanja u prostoru korisnika građevinskog zemljišta i evidentiranje novih korisnika;
 •  formira bazu podataka o svim korisnicima građevinskog zemljišta;
 • vrši obračun naknade za uređivanje građevinskog zemljišta, kao i zakup građevinskog zemljišta u skladu sa Zakonom o opštinskim odlukama;
 • ostvaruje neposrednu saradnju sa ostalim Sektorima u Direkciji i Odeljenjem za naplatu građevinskog zemljišta;
 • ostvaruje saradnju sa nadležnim organima gradske uprave i učestvuje u donošenju Odluka iz domena građevinskog zemljišta;
 •  radi i druge poslove iz delatnosti Preduzeća, koja po sadržini spadaju u delatnost Odeljenja za vrednovanje građevinskog zemljišta.

STRUKTURA ZAPOSLENIH

 • Rukovodilac Odeljenja;
 • Stručni saradnik za vrednovanje građevinskog zemljišta (1);
 • Stručni saradnik za uređivanje građevinskog zemljišta (dipl.prostorni planer) 1;
 • Stručni saradnik za obradu podataka za naplatu i evidenciju (dipl.ekonomista) 1;

referent za vrednovanje građevinskog zemljišta (srednja – građevinska škola) 1;

 • Referent za evidenciju promene stanja u prostoru (SSS) 2 – tehničke struke