PROGRAM UREĐIVANjA GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA ZA 2013. GODINU

PROGRAM UREĐIVANjA GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA ZA 2013. GODINU

Na osnovu člana 90. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik RS“ broj 72/2009 i 81/2009), člana 7,15. i 16. Zakona o javnim putevima (“Službeni glasnik RS“ broj 101/05), člana 26. Statuta grada Kraljeva (“Službeni list grada Kraljeva“ broj 4/08 i 19/12), člana 1. stav 1. alineja 5, člana 6. i 8. Odluke o građevinskom zemljištu (“Službeni list grada Kraljeva“ broj 20/10) i Odluke o osnivanju Javnog preduzeća Direkcije za planiranje i izgradnju “Kraljevo“ (“Službeni list opštine Kraljevo” broj 15/94, 8/95, 14/95, 10/98 i 29/00), SKUPŠTINA GRADA KRALjEVA, na sednici održanoj 27. i 28.2012. godine, donela je:

PROGRAM
UREĐIVANjA GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA
ZA 2013. GODINU

1. PLAN IZVORA FINANSIRANjA

Red. br.

IZVOR FINANSIRANjA

IZNOS

1

PRIHODI BUDžETA GRADA KRALjEVA

1,100,300,000.00

UKUPNO:

1,100,300,000.00

Izrada Plana detaljne regulacije „Nova stambena zona – Resava“ u Despotovcu

Plan urbanisticke regulacije-Stambena zona Resava

Direkcija za planiranje i izgradnju „Kraljevo“ 15.08.2012. godine potpisala je ugovor sa JP „Direkcija za izgradnju opštine Despotovac“ o izradi Plana detaljne regulacije „Nova stambena zona – Resava“ u opštini Despotovac.

Izrada Plana je tehnički podržana kroz projekat „Unapređenje upravljanja zemljištem na nivou lokalnih samouprava u Srbiji“, koji po nalogu nemačke organizacije za tehničku saradnju GIZ sprovodi konzorcijum AMBERO/ICON.

Koncept Studije urbanog dizajna koji je izradila nemačka firma ASTOC Architects & Planners biće polazna osnova za izradu Plana detaljne regulacije „Nova stambena zona – Resava“.

Prezentacija Koncepta Plana generalne regulacije Industrijska zona-Sportski aerodrom

26.01.2012.
Regionalna privredna komora, Kraljevo

Skup su otvorili gradonačelnik i predsednik RPKK

U Kraljevu je 26.01.2012. godine održan skup u vezi prezentacije Koncepta Plana generalne regulacije „“Industrijska zona – Sportski aerodrom, Registra objekata i Nacrta Prethodne studije izvodljivosti “Industrijska zona – Sportski aerodrom“.

Domaćini ovog skupa bili su grad Kraljevo, Direkcija za planiranje i izgradnju „Kraljevo“, Regionalna privredna komora Kraljevo i Ambero Consulting.

Kao gosti, na ovom skupu, bili su su prisutni PHF (nemačka firma koja izrađuje Studiju izvodljivosti), privrednici sa predmetne lokacije (industrijske zone), Mašinski fakultet i dr.