Додатни радови на завршетаку реконструкције расвете у парку у Матарушкој БањиDodatni radovi na energetskojsanaciji glavnog objekta skole ESTS “Nikola Tesla” KraljevoИзградња приступног пута до Хитне службе Здравственог центра – додатни радовиДодатни радови на наставку радова на реконструкцији атлетског стадиона и спољашњих терена (фаза два)Додатни радови на санацији градске депоније и радови на припреми новог позајмишта материјалаЗАВРШЕТАК РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ДЕЧИЈЕГ ВРТИЋА НА БЕРАНОВЦУ, СА УРЕЂЕЊЕМ ТЕРЕНА И ИЗГРАДЊОМ СПОЉАШЊИХ ИНСТАЛАЦИЈАИзрада идејног решења и идејног пројекта за изградњу фекалне канализационе мреже канализационе мреже на краку Карађорђеве улице од броја 169 до броја 169ЈЈАВНУ НАБАВКA ИЗВОЂЕЊE ДОДАТНИХ (НЕПРЕДВИЂЕНИХ) РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ЗАТВОРЕНОГ БАЗЕНА I ФАЗАIzvodjenje dodatnih (nepredvidjenih) radova na izgradnji stocne pijace u AdranimaРАДОВИ НА ОПРЕМАЊУ ЛОКАЦИЈЕ МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА – КОНТЕЈНЕРИ, ЗА СМЕШТАЈ СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИХ ЛИЦА НАСЕЉЕНИХ У „ШАТОРСКОМ НАСЕЉУ“ИЗВОЂЕЊЕ ДОДАТНИХ (НЕПРЕДВИЂЕНИХ) РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У АДРАНИМАIzvođenje radova na izgradnji fekalne kanalizacije u AdranimaИзвођење додатних (непредвиђених) радова на изградњи јавног осветљења пешаких стаза градсгог гробља “Барутана” I фазаIzvođenje dodatnih radova na izgradnji Uskočke ulice u Grdici II faza