Kontakt

  Naziv preduzeća: JP  Dirkcija za planiranje i izgradnju „Kraljevo“

  Adresa: Hajduk Veljkova br. 61, 36 000 Kraljevo

   Telefon i fah:

  •  upravna  zgrada            036/ 312-019, 312-181,312-039   fah: 036/312-061
  •  sektor za urbanizam    036/333-370                                      fah: 036/333-370