Kontakt

  Naziv preduzeća: Javno preduzeće za uredjivanje gradjevinskog zemljišta

  Adresa: Hajduk Veljkova br. 61, 36 000 Kraljevo

   Telefon i fah:

  • Upravna  zgrada, Hajduk Veljkova br.61 – 036/ 312-019, 312-181, 312-039
  • Urbanistička služba i služba za geodeziju i GIS, Cara Lazara 44 – 036/333-370, fah: 036/333-370
  • Arhiva – Ibarska br.15-19 – 036/ 313-031