Naziv preduzeća: Javno preduzeće za uredjivanje gradjevinskog zemljišta

  Adresa: Hajduk Veljkova br. 61, 36 000 Kraljevo

   Telefon i fax:

  • Upravna  zgrada, Hajduk Veljkova br.61 – 036/ 312-019
  • Sektor za urbanizan i sluzba za geodeziju i GIS, Cara Lazara 44 – 036/333-370, fax: 036/333-370