PROGRAM UREĐIVANjA GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA ZA 2013. GODINU

By 13. januara 2013.5 septembra, 2019No Comments

PROGRAM UREĐIVANjA GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA ZA 2013. GODINU

Na osnovu člana 90. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik RS“ broj 72/2009 i 81/2009), člana 7,15. i 16. Zakona o javnim putevima (“Službeni glasnik RS“ broj 101/05), člana 26. Statuta grada Kraljeva (“Službeni list grada Kraljeva“ broj 4/08 i 19/12), člana 1. stav 1. alineja 5, člana 6. i 8. Odluke o građevinskom zemljištu (“Službeni list grada Kraljeva“ broj 20/10) i Odluke o osnivanju Javnog preduzeća Direkcije za planiranje i izgradnju “Kraljevo“ (“Službeni list opštine Kraljevo” broj 15/94, 8/95, 14/95, 10/98 i 29/00), SKUPŠTINA GRADA KRALjEVA, na sednici održanoj 27. i 28.2012. godine, donela je:

PROGRAM
UREĐIVANjA GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA
ZA 2013. GODINU

1. PLAN IZVORA FINANSIRANjA

Red. br.

IZVOR FINANSIRANjA

IZNOS

1

PRIHODI BUDžETA GRADA KRALjEVA

1,100,300,000.00

UKUPNO:

1,100,300,000.00

2. PLAN RASHODA

POZ

VRSTA RASHODA

IZ BUDžETA GRADA KRALjEVA

A

STALNI TROŠKOVI (421000)

A.1

Čišćenje i pranje javnih površina u Kraljevu, Mataruškoj Banji, Ušću i Studenici i zimsko čišćenje trgova i pešačkih staza u Kraljevu

75,000,000.00

A.2

Troškovi za utrošenu električnu energiju javnog osvetljenja i gradskih fontana i troškovi za utrošenu vodu gradskih fontana

68,000,000.00

UKUPNO A:

143,000,000.00

B

USLUGE PO UGOVORU (423000)

B.1

Troškovi veštačenja

500,000.00

UKUPNO B:

500,000.00

V

SPECIJALIZOVANE USLUGE (424000)

V.1

Izrada planskih dokumenata (troškovi potrebni za izradu strateških procena, studija i analiza, za pripremu neophodnih geodetskih podloga, kao i za orto-foto snimanja i druge pripremne radove na izradi planskih dokumenata), sa prenetim obavezama:

6,800,000.00

V.1.1

GUP Kraljevo 2020

V.1.2

PGR Centar – Čibukovac

V.1.3

PGR Ratarsko imanje – Grdica

V.1.4

PGR Sijaće polje

V.1.5

PGR Beranovac – Kovanluk

V.1.6

PGR Ratina

V.1.7

PGR Ratina – Pančevo

V.1.8

PGR Jarčujak

V.1.9

PGR Konarevo-Drakčići

V.1.10

PGR Ribnica

V.1.11

PGR Industrijska zona “Sportski aerodrom”

V.1.12

PGR Adrani – Šeovac

V.1.13

PGR Kulagića ada

V.1.14

PGR Kruševica

V.1.15

PGR Vodosnabdevanje

V.1.16

PGR Gornji Čibukovac

V.1.17

PGR Mataruška Banja

V.1.18

PGR Maglič

V.1.19

PDR Kamenica

V.1.20

PGR Goč

V.1.21

PGR Tavnik

V.1.22

PGR Rudno

V.1.23

PDR regulacije reke Tovarnice

V.1.24

PDR za proširenje groblja na “Barutani”

V.2

Projekti parcelacije i preparcelacije i urbanistički projekti prema pojedinačnim zahtevima, izrada projekata geodetskog obeležavanja, geodetska snimanja, identifikacija, omeđavanje, pribavljanje kopija planova i izvoda iz RGZ-a i sl. po pojedinačnim zahtevima

1,000,000.00

V.3

Poslovi na uvođenju GIS-a

500,000.00

V.4

Održavanje javnih zelenih površina u Kraljevu, Ušću, Studenici i Mataruškoj Banji

49,500,000.00

V.5

Troškovi zbrinjavanja pasa lutalica

10,000,000.00

UKUPNO V:

67,800,000.00

G

NOVČANE KAZNE PO REŠENjU SUDOVA (483000)

G.1

Troškovi po rešenjima suda i druge takse

400,000.00

UKUPNO G:

400,000.00

D

TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE (425000)

D.1

Redovno održavanje ulica, opštinskih i nekategorisanih puteva u granicama GUP Kraljevo.

75,000,000.00

D.2

Redovno održavanje ulica, koje su u isto vreme i delovi državnih puteva

9,000,000.00

D.3

Redovno održavanje opštinskih i nekategorisanih puteva van granica GUP Kraljevo.

86,800,000.00

D.4

Periodično održavanje ulica i opštinskih puteva

45,000,000.00

D.5

Korekcija nivelete opštinskih i nekategorisanih puteva u zoni prelaza preko pruga

500,000.00

D.6

Periodično održavanje ulica i nekategorisanih puteva po Odlukama UO Direkcije donetih po zahtevima MZ i Mišljenju skupštinske komisije, uz učešće MZ

49,000,000.00

D.7

Održavanje atmosferske kanalizacije.

13,000,000.00

D.8

Održavanje javnog osvetljenja

12,000,000.00

D.9

Održavanje gradskih fontana

800,000.00

D.10

Redovno održavanje putnih prelaza u nivou preko pruga na ulicama, opštinskim i nekategorisanim putevima

7,900,000.00

D.11

Održavanje putnih prelaza u nivou preko pruga, na ulicama, opštinskim i nekategorisanim putevima prema programu JP Železnice Srbije

900,000.00

D.12

Hitne intervencije na zaštiti neregulisanih korita vodotokova II i nižih kategorija (reka Ribnica, reka Buban i dr.)

4,000,000.00

D.13

Uređenje i održavanje gradske plaže

1,500,000.00

D.14

Sanacija magistralnog voda vodovodne mreže u ulici D. Popovića (katodna zaštita, vodovodni čvor u zoni Ibarskog mosta)

6,000,000.00

D.15

Sanacija uličnih trotoara i drvoreda u užem gradskom jezgru.

10,000,000.00

D.16

Rekonstrukcija javnog osvetljenja u cilju poboljšanja energetske efikasnosti

5,000,000.00

D.17

Sanacija i revitalizacija postojećeg uličnog i parkovskog inventara koji se nalazi na javnim površinama sa dogradnjom novih sadržaja, uključujući i dečija igrališta

1,200,000.00

D.18

Uklanjanje grafita i zaštita od ponovnog ispisivanja na javnim površinama (javni spomenici, javna stepeništa, urbani mobilijar i dr.)

1,000,000.00

D.19

Aktivnosti na tekućim popravkama i održavanju (radovi i usluge) koje se realizuju po odlukama UO Direkcije za planiranje i izgradnju “Kraljevo“

3,000,000.00

D.20

Učešće u popravci toplovoda u Ulici H.Veljkova

7,000,000.00

UKUPNO D:

338,600,000.00

Đ

ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI (511000)

Đ.1

IZRADA I TEHNIČKA KONTROLA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

25,000,000.00

Đ.1.1

Saobraćajna studija za GUP Kraljevo

Đ.1.2

Gradski saobraćajni prsten – deonica kroz Crkvine u Ribnici

Đ.1.3

Gradski saobraćajni prsten – deonica kroz Sijaće polje

Đ.1.4

Saobraćajnica od Ul.Jovana Deroka do Ul.Slobodana Penezića (od vodotornja do naselja Higijenski zavod)

Đ.1.5

Ulica II proleterska u Sijaćem polju

Đ.1.6

Autodromska ulica

Đ.1.7

Ulica Milomira Miška Brkušanca

Đ.1.8

Rekonstrukcija Ulice oktobarskih žrtava

Đ.1.9

Rekonstrukcija Ulice X kovanlučke (dužine 750m) od magistrale do carinskog terminala.

Đ.1.10

Rekonstrukcija klasične površinske raskrsnice ulica Zelena Gora i Vojvode Stepe (kod “Male pijace”) u raskrsnicu sa kružnim tokom

Đ.1.11

Vezna saobraćajnica između ulica Dimitrija Tucovića, Obilićeve i Olge Jovičić Rite

Đ.1.12

Javna garaža u Ulici Vojvode Stepe, kod Vatrogasnog doma

Đ.1.13

Javni parking u zaleđu Omladinske ulice, iza RPK Kraljevo, sa pristupnom saobraćajnicom

Đ.1.14

Javni parking u Ulici Dragoslava Bogavca

Đ.1.15

Rekonstrukcija trotoara u Ulici Vojvode Putnika

Đ.1.16

Pešački prelazi prko pruga u ulicama T.Rajića, Ž.Mišića, 16.oktobar i kod Mašinskog fakulteta

Đ.1.17

Sanacija starog drumskog mosta na Ibru u Kraljevu

Đ.1.18

Sanacija nadvožnjaka preko magistralne pruge Lapovo-Kraljevo-Kosovo Polje, u Ulici Jovana Deroka

Đ.1.19

Pešački most preko Ibra, u produžetku “gradske terase” u Ulici IV kraljevački bataljon

Đ.1.20

Zatvoreni bazen pored nove sportske hale u Ribnici

Đ.1.21

Rekonstrukcija atletskog stadiona

Đ.1.22

Uređenje k.p.br.5700/2 KO Kraljevo (sportsko-rekreativni tereni u Baštovanskoj ulici)

Đ.1.23

Izgradnja kapele-spomen sobe u Spomen parku

Đ.1.24

Regulacija desne obale Ibra, od starog mosta na Ibru do ušća Ribnice

Đ.1.25

Regulacija reke Tovarnice

Đ.1.26

Regulacija potoka u Gornjem Čibukovcu

Đ.1.27

Regulacija leve obale reke Ibar u Ušću, od mosta do ušća Studenice, sa regulacijom reke Studenice od njenog ušća do ušća reke Raduše

Đ.1.28

Kolektor fekalne kanalizacije od Ratine i Kovanluka do gradskog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda

Đ.1.29

Kolektor fekalne kanalizacije za privredne pogone u Tavniku

Đ.1.30

Kolektor fekalne kanalizacije u Čibukovačkoj ulici, nastavak

Đ.1.31

Atmosferska kanalizacija u Sijaćem polju

Đ.1.32

Atmosferska kanalizacija u naselju “Higijenski zavod”

Đ.1.33

Atmosferska kanalizacija platoa iza zgrade „Lesnina“ i saobraćajnice koja spaja ulice Cara Lazara i Ibarsku, deo iza zgrade RK ”Jasen”

Đ.1.34

Primarni gasovod srednjeg pritiska, krak za Šumarice

Đ.1.35

Lokalni put L1052 (Kamenica-Sokolja-Goč), deonica Kamenica-Žičara (dužina 5,5km)

Đ.1.36

Lokalni put L1021 (Studenica-Reka-Rudno-Bzovik), po deonicama (Studenica-Vrh, Vrh-Reka, Reka-Rudno (ukupna dužina 15km)

Đ.1.37

Rekonstrukcije opštinskog puta L1003 (Lađevci-Gornji Lađevci-Guncati) deonica Gornji Lađevci-Guncati (dužina 6,5km)

Đ.1.38

Projekat izgradnje javnih toaleta

Đ.1.39

Projekat igrališta u Donjim Kovačima

Đ.2

IZGRADNjA

Đ.2.1

Izgradnja sportske hale u Ribnici sa uređenjem terena (nastavak radova)

200,000,000.00

Đ.2.2

Izgradnja mosta preko Ibra, iz Skopljanske ulice, sa izgradnjom pristupnih saobraćajnica (nastavak radova)

30,000,000.00

Đ.2.3

Rekonstrukcija Čika Ljubine ulice

30,000,000.00

Đ.2.4

Rekonstrukcija Ulice cara Lazara od Ulice Hajduk Veljkove do Ulice Vojvode Putnika

20,000,000.00

Đ.2.5

Rekonstrukcija Ulice ribničkih partizana od Ulice Đure Dukića do Ulice V. Mićunovića

35,000,000.00

Đ.2.6

Rekonstrukcija Ulice Milomira Miška Brkušanca

35,000,000.00

Đ.2.7

Vezna saobraćajnica ulica Dimitrija Tucovića, Obilićeve i Olge Jovičić Rite

3,000,000.00

Đ.2.8

Izgradnje Uskočke ulice u Grdici – II faza

12,000,000.00

Đ.2.9

Regulaciji leve obale Ibra u Kraljevu od “Starog Jasena” prema benzinskoj pumpi u Čibukovcu

10,000,000.00

Đ.2.10

Izgradnja prelaza preko reke Ibar kolektora fekalne kanalizacije naselja Ratina i Kovanluk do glavnog gradskog kolektora

20,000,000.00

Đ.2.11

Izgradnja fekalne kanalizacije za deo naselja “Higijenski zavod” (Ulica Slobodana Penezića od br.9 do br.23) II faza

4,000,000.00

Đ.2.12

Izgradnja i rekonstrukcija mreže i objekata vododa i fekalne kanalizacije u zoni nadležnosti JKP „Vodovoda“ po Odlukama UO Direkcije donetih po zahtevima MZ i Mišljenju skupštinske komisije uz učešće MZ

12,000,000.00

Đ.2.13

Rekonstrukcija i dogradnja CS „Ribnica“ (automatska rešetka, presa i elevator)

7,000,000.00

Đ.2.14

Rekonstrukcija i proširenje izvorišta Žičko polje (ogarda, izmeštanje poljskog puta, tehnički pregled i primopredaja)

2,000,000.00

Đ.2.15

Izgradnja stočne pijace u Adranima

20,000,000.00

Đ.2.16

Izgradnja rasvete na atletskom stadionu

2,000,000.00

Đ.2.17

Izgradnja javne rasvete od „vodotornja“ do Poljoprivredne škole, duž pešačke staze kroz park

3,000,000.00

Đ.2.18

Izgradnja javnog osvetljenja duž “ibarske magistrale” u Ušću

2,000,000.00

Đ.2.19

Izgradnja javnog osvetljenja po Odlukama UO Direkcije donetih po zahtevima MZ i Mišljenju skupštinske komisije uz učešće MZ

2,000,000.00

Đ.2.20

Izgradnja kapele-spomen sobe u Spomen parku – I faza

6,000,000.00

Đ.2.21

Izgradnja zaštitne ograde Spomen parka, istočna strana, prema romskom naselju i JP “Srbijašume” (oko 300m)

2,000,000.00

Đ.2.22

Izgradnja objekta na k.p.br.5299/2 KO Kraljevo, za stambeno zbrinjavanje izbeglih i raseljenih lica i raseljavanje divljeg romskog naselja kod gradske deponije

25,000,000.00

Đ.2.23

Sanacija parka “Pljakin šanac”

8,000,000.00

Đ.2.24

Ugovorene obaveze iz prethodne godine (završetak radova, tehnički prijemi, konačni obračuni i dr.)

7,000,000.00

a) Izgradnja fekalne kanalizacija u Ulici popinskih boraca
b) Sanacija i dogradnja dela postojećih objekata vodovoda u Ušću, sa potrebnom tehničkom dokumentacijom
v) Druge nerealizovane aktivnosti iz prethodne godine)

Đ.2.25

Aktivnosti na izgradnji i kapitalnom održavanju (radovi i usluge) koje se realizuju po odlukama UO Direkcije za planiranje i izgradnju “Kraljevo“ .

3,000,000.00

UKUPNO Đ:

525,000,000.00

E

OBEZBEĐIVANjE ZEMLjIŠTA (541000)

E.1

Obezbeđivanje zemljišta u svrhu izgradnje objekata

25,000,000.00

E.1.1

Most preko Ibra iz Skopljanske ulice i pristupna saobraćajnica mostu

E.1.2

Pešački most preko Ibra

E.1.3

Saobraćajnica – deo gradskog prstena kroz Crkvine u Ribnici

E.1.4

Saobraćajnica – deo gradskog prstena kroz Sijaće polje

E.1.5

Ulica II proleterska u Sijaćem polju

E.1.6

Autodromska ulica

E.1.7

Ulica Veljka Vlahovića i Milutinova

E.1.8

Raskrsnica ulica Zelena Gora i Vojvode Stepe

E.1.9

Vezna saobraćajnica ulica Dimitrija Tucovića, Obilićeve i Olge Jovičić Rite

E.1.10

Ulica Milomira Miška Brkušanca

E.1.11

Saobraćajnica od Ul.Jovana Deroka do Ul.Slobodana Penezića (od vodotornja do naselja Higijenski zavod)

E.1.12

Pristupni put za gradski prečistač otpadnih voda

E.1.13

Pristupni put do Hitne službe ZC “Studenica”

E.1.15

Javna garaža u Ulici Vojvode Stepe, kod Vatrogasnog doma

E.1.16

Javni parking u zaleđu Omladinske ulice, iza RPK Kraljevo

E.1.17

Javni parking u Ulici Dragoslava Bogavca

E.1.18

MRS Ratina, Adrani 1 i 2, Čibukovac, Konarevo i dr.

E.1.20

Zaštitni nasip u Žičkom polju,

E.1.21

Regulacija reke Tovarnice

E.1.22

Regulacija potoka Buban, od Lađevaca do Obrve

E.1.23

Regulacija leve obale Ibra u Kraljevu od “Starog Jasena” prema benzinskoj pumpi u Čibukovcu

E.1.26

Izgradnja dela atmosferske kanalizacije na Beranovcu

E.1.27

Atmosferska kanalizacija u Sijaćem Polju

E.1.28

Fekalna kanalizacija za deo naselja “Higijenski zavod” (Ulica Slobodana Penezića od br.9 do br.23) II faza

E.1.29

Kolektor fekalne kanalizacije za privredne pogone u Tavniku

E.1.30

Lokalni put L1052 (Kamenica-Sokolja-Goč), deonica Kamenica – žičara,

E.1.31

Lokalni put L1021 (Studenica-Reka-Rudno-Bzovik), po deonicama (Studenica-Vrh, Vrh-Reka, Reka-Rudno) (ukupna dužina 15km)

E.1.32

Opštinski put L1003, deonica Gornji Lađevci-Guncati

E.1.33

Otvaranje pristupne ulice do k.p.br. 2373/5 KO Kraljevo (za objekat sa dozvolom), deo Boračke ulice

E.1.34

Otvaranje pristupnog puta na k.p.br. 275/2 u KO Kovanluk

E.1.35

Otvaranje saobraćajnice predviđene PDR Čibukovac, preko k.p.br.3121/2, 3122/4 i drugih

E.1.36

Prenete obaveze iz prethodnog planskog perioda

E.1.37

Igralište u Donjim Kovačima

UKUPNO E:

25,000,000.00

REKAPITUALACIJA

Red. br.

VRSTA RASHODA

IZ BUDžETA GRADA KRALjEVA

A

STALNI TROŠKOVI (421000)

143,000,000.00

B

USLUGE PO UGOVORU (423000)

500,000.00

V

SPECIJALIZOVANE USLUGE (424000)

67,800,000.00

G

NOVČANE KAZNE PO REŠENjIMA SUDOVA (483000)

400,000.00

D

TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE (425000)

338,600,000.00

Đ

ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI (511000)

525,000,000.00

E

OBEZBEĐIVANjE ZEMLjIŠTA (541000)

25,000,000.00

UKUPNO A+B+V+G+D+Đ:

1,100,300,000.00

Program uređivanja građevinskog zemljišta za 2013 godinu stupa na snagu danom objavljivanja u
“Službenom listu grada Kraljeva“.

Skupština grada Kraljeva
Broj : 011-52/2012-II
Dana: 28.12.2012. godine

Predsednik Skupštine grada Kraljeva
Sreten Jovanović