• vrši kontrolu rada, odnosno stručni nadzor na poslovima komunalnog održavanja i vršenja usluga (održavanje puteva, ulica, trotoara i drugih javnih površina, čišćenje ulica, trgova i trotoara i drugih javnih površina,atmosferske kanalizacije, javne rasvete, horizontalne i vertikalne signalizacije, gradskog zelenila i ostale komunalne usluge);

PROGRAM ODRŽAVANJA ZA 2022. GODINUPROGRAM ODRŽAVANJA ZA 2020. GODINUPROGRAM ODRŽAVANJA ZA 2019. GODINUPROGRAM ODRŽAVANJA ZA 2018. GODINU