Zona obuhvata granica Direkcija Kraljevo

Prostorni obuhvat Strategije Direkcija Kraljevo

Prostorni obuhvat Strategije

Kraljevo i Direkcija za planiranje i izgradnju „Kraljevo“ započeli su izradu Strategije integralnog urbanog razvoja centralne gradske zone Kraljeva, čija se realizacija obezbeduje kroz projekat „Unapredjenje upravljanja zemljištem na nivou lokalnih samouprava u Srbiji“, koji po nalogu nemačke organizacije za medjunarodnu saradnju GIZ (Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit) sprovodi konzorcijum AMBERO-ICON.

Cilj izrade Strategije je definisanje vizije održivog urbanog razvoja centralne gradske zone, podsticanje bolje ponude gradjevinskog zemljišta, unapredenje postojeće komunalne i socijalne infrastrukture, kroz prenamenu, intenziviranje i preoblikovanje nedovoljno korišcenih i zapuštenih površina.

Izradom Strategije ce se formulisati osnovni razvojni dokument centralne gradske zone, kojim ce se omogućiti provera i verifikacija postojećih planskih rešenja, valorizacija prostora, a takodje i aktivnije učešce gradana, predstavnika struke i svih relevantnih institucija, kroz visok stepen participacije u procesu definisanja urbanog identiteta centralne gradske zone, utvrdjivanju mera u cilju unapredjenja kvaliteta života i podizanja atraktivnosti centra, odnosno, stvaranju uslova za održivi ekonomski razvoj i podsticanje investicija i prepoznatljivosti grada u širim okvirima. Mere intervencije i prioritetni projekti po pojedinim oblastima koji ce se definisati Strategijom, biće uskladjeni sa interesima javnog sektora i investitora, ali pre svega sa realnim potrebama gradjana koji žive na ovom prostoru.

Proces izrade Strategije integralnog urbanog razvoja centralne gradske zone Kraljeva započet je u maju 2013. godine, a realizovaće se u periodu od 12 meseci kroz sledece korake:

Zona obuhvata granica Direkcija Kraljevo

Za potrebe izrade Strategije formirana je interdisciplinarna Radna grupa koju čine predstavnici stručnih službi gradske uprave, javnih preduzeća i ustanova grada i ključnih partnera za razvoj grada.

Tokom celog procesa kroz ključne korake u procesu pripreme Strategije promovisaće se integralni participativni pristup planiranju urbanog razvoja, medjusektorska saradnja i razmena informacija, uključivanje i koordinacija javnog, privatnog i civilnog sektora u procesu odlučivanja, i partnerstvo medju institucijama.

GIZ-ov projekat Unapredjenje upravljanja zemljištem na nivou lokalnih samouprava u Srbiji koji finansira Vlada Savezne Republike Nemačke preko Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), od 2010. godine uspešno sprovodi konzorcijum nemačkih konsultantskih firmi AMBERO Consulting i ICON institute u bliskoj saradnji sa lokalnim i nacionalnim partnerima. Glavni politički partner u realizaciji projekta je Ministarstvo gradjevinarstva i urbanizma Republike Srbije.

Iskustva sakupljena na lokalnom nivou treba da bude prenesena na nacionalni nivo. Na osnovu do sada prikupljenih iskustava, Ministarstvu gradjevinarstva i urbanizma Republike Srbije ce biti pružena tehnička podrška u uvodjenju novih instrumenata u zakonski okvir. Sem toga, diseminacija rezultata na nacionalnom nivou kroz uvodjenje novih instrumenata u studijske programe obrazovnih ustanova i programe stručnog usavršavanja takodje predstavlja prioritet projekta.