Сатанак у вези презентације  Нацрта претходне студије изводљивости развоја Индустријске зоне- Спортски аеродром, Концепта Плана генералне регулације „Индустријска зона – Спортски аеродром“ и Регистра објеката

Поштовани,

Састанак ће се одржати у четвртак 26. јануара 2012. године, са почетком у 10.00 часова у Регионалној привредној комори Краљево, Омладинска бр. 2, мала сала – I спрат.

Циљ је да се, кроз дискусију са заинтересованим актерима и носиоцима активности на овом подручју размене мишљења о будућем развоју индустријске зоне, те да се исти информишу о текућем процесу израде Плана генералне регулације.

Ове активности су део процеса техничке подршке изради Плана Генералне регулације „Индустријска зона – Спортски аеродром“, који Краљево спроводи уз подршку Ambero Consulting и ПХФ-а из Немачке, у сарадњи са GIZ (Немачка техничка сарадња).

Дневни ред манифестације је следећи:

10:00 – 10:10 Поздравна реч,представник Регионалне привредне коморедиректор Дирекције за планирање и изградњу „Краљево“
10:10 – 10:20 Поздравна реч,представник Града
10:20 – 10:30 Информација о техничкој подршци Краљеву у оквиру пројекта “Унапређење управљања земљиштем у Србији“,  Амберо Консалтинг, шеф пројекта Харалд Милер
10:30 – 11:00 Презентовање активности на изради Регистра објеката и Плана генералне регулације, Дирекција за планирање и изградњу „Краљево“
11:00 – 11:30 Презентовање Нацрта претходне студије изводљивости, ПХФ, Силке Клајн
11:30 – 12:30 Дискусија,Радни тим, стејкхолдери, грађани
12:30 – 13:00 Закључци, представљање наредних корака,Амберо Консалтинг

Ваше учешће у овим активностима, као важног актера у процесу планирања Индустријске зоне, веома је значајно јер представља прилику за размену идеја и циљева развоја нашег града.

Очекујемо Ваше присуство на састанку и активно учешће.