Uvodni sastanci sa predstavnicima Grada Kraljeva

Uvodni sastanci sa predstavnicima lokalne samouprave i Direkcije za planiranje i izgradnju „Kraljevo“ održani su 8. i 9. maja 2013. godine, u okviru kojih su prezentovani osnovni podaci koji se odnose na proces i svrhu izrade Strategije integralnog urbanog razvoja. Razmotrena su i pitanja obuhvata Strategije, kao i uspostavljanja organizacionog okvira Strategije. U okviru ove posete izvršen je i obilazak centralne gradske zone sa ciljem upoznavanja predmetnog područja i preliminarnog definisanja obuhvata Strategije.

[nggallery id=6]

Drugog dana posete održan je sastanak sa predstavnicima Direkcije za planiranje i izgradnju „Kraljevo“ u vezi sa postavljanjem institucionalnog i organizacionog okvira za izradu Strategije, koracima u procesu i procedurama, analizi stanja i participaciji tokom ovog procesa, sa ciljem jasnog definisanja svih kljucnih elemenata neophodnih za nesmetano odvijanje procesa izrade Strategije.

Prvi sastanak Radne grupe izradu SIUR

Prvi sastanak radne grupe Radne grupe za izradu Strategije integralnog urbanog razvoja centralne gradske zone Kraljeva održan je 5. juna 2013. godine.

U okviru prvog sastanka predstavljena je organizaciona struktura za izradu Strategije, koordinator i članovi Radne grupe. Predstavnici projekta prezentovali su zadatke, ciljeve, strukturu i aktere u procesu izrade SIUR, primer Strategije integralnog urbanog razvoja Starog grada u Lavovu, a takodje su članove Radne grupe upoznali i sa najvećim izazovima u okviru prostornog obuhvata Strategije (demografija, stanovanje / urbana struktura / spomenici kulture, javni prostor / predeli / životna sredina, saobraćaj / tehnička infrastruktura, kultura / obrazovanje / socijalna zaštita). Prezentovan je cilj i struktura procesa prikupljanja podataka za analizu stanja i SWOT analiza.

[nggallery id=7]

Tokom drugog dela sastanka, razmatran je pojam projekta u kontekstu SIUR, prezentovani su obrasci za prijavljivanje projektnih ideja, nakon cega su identifikovani projekti koji su realizovani ili su u fazi realizacije u prostornom obuhvatu Strategije, kao i projektne ideje koje se odnose na ovo područje.

Drugi sastanak Radne grupe za izradu SIUR

Prvi sastanak radne grupe Radne grupe za izradu Strategije integralnog urbanog razvoja centralne gradske zone Drugi sastanak Radne grupe za izradu SIUR održan je 10. jula 2013. godine. Tokom druge radionice, članovi Radne grupe za izradu Strategije prezentovali su trenutnu situaciju u pojedinim tematskim celinama, koje predstavljaju integralni deo sveobuhvatne analize stanja na teritoriji grada i u centralnoj gradskoj zoni, i to u sledecim oblastima: demografski razvoj, urbane strukture, javni prostori, spomenici kulture, zaštita životne sredine i urbani predeli.

[nggallery id=8]

U drugom delu radionice je napravljen presek situacije u vezi sa razradom pregleda projektnih ideja, kao i dostavljenim projektnim idejama, a koji su identifikovani na prethodnoj radionici od strane članova Radne grupe, a takodje su članovima radne grupe predočeni koncept i svrha tehnike okruglih stolova koji ce se održati za predstavnike javnog i komercijalnog sektora.

Anketiranje gradjana

Anketiranje gradana u okviru procesa izrade Strategije integralnog urbanog razvoja centralne gradske zone Kraljeva obavljeno je 16. i 17. avgusta 2013. godine na dva punkta u okviru centralne gradske zone, koja je predmetno područje Strategije i to na Trgu Srpskih Ratnika i u Bosansko-Hercegovačkoj ulici.

[nggallery id=9]

Svrha ovog anketiranja, kao jednog od načina uključivanja javnosti u proces planiranja, je da se tokom procesa izrade Strategije u ranoj fazi planiranja dobiju adekvatne informacije od strane gradana, koje treba da omoguće radnom timu i donosiocima odluka da što bliže i tačnije odgovore na potrebe i zahteve gradjana, odrede prioritete i usmere razvoj u željenom pravcu. Na ovaj način je omogućeno da gradjani putem odgovora kroz polustrukturisani upitnik iznesu svoje mišljenje o razlicitim temama, koje su od od značaja za dalji razvoj grada, a samim tim i centralne gradske zone Kraljeva.

Osim direktnog anketiranja na punktovima, gradjani su mogli da preuzmu i dostave popunjene upitnike preko internet stranice Direkcije za planiranje i izgradnju „Kraljevo“. Tokom ovog procesa, ukupno je prikupljeno i obradjeno 319 upitnika.

Treći sastanak Radne grupe za izradu SIUR

Treći sastanak Radne grupe za izradu Strategije održan je 28. avgusta 2013. godine, na kojem su članovi Radne grupe prezentovali trenutnu situaciju po tematskim celinama, i to: ekonomski razvoj – lokalna ekonomija (proizvodnja i usluge), maloprodaja, turizam; društveni razvoj – stanovanje, obrazovanje, zdravstvena zaštita, problematika izbeglica i raseljenih lica, društveno ranjive grupe; kultura i sport – javni sektor/nezavisna umetnička scena, sport i rekreacija/aktivnosti i infrastruktura.

[nggallery id=10]

Na ovaj način, prezentacijom trenutne situacije u ovim oblastima zaokružen je pregled analize trenutnog stanja na teritoriji grada Kraljeva kao i centralne gradske zone. Obradom prezentovanih podataka i zaključcima koji ce proisteći iz analize, omogućiće se definisanje budućih pravaca razvoja.

U nastavku je napravljen presek situacije u vezi sa razradom pregleda projekata – projektnih ideja, kao i dostavljenim predlozima projekata u ovom momentu, a koji su identifikovani na prvoj radionici od strane članova Radne grupe. Takode, članovima Radne grupe su predočeni detalji u vezi sa korišćenjem tehnike okruglih stolova zajedno sa organizacionim aspektima, a koji ce se održati za predstavnike javnog, privatnog i civilnog sektora.

Organizacija okruglih stolova po tematskim oblastima

Okrugli stolovi koji se realiziju u okviru procesa izrade SIUR, održani su 29. avgusta, 17. i 18. septembra 2013. godine.

[nggallery id=11]

Tematske oblasti koje su bile obuhvaćene kroz diskusiju na okruglim stolovima su:

– spomenici kulture
– socijalna zaštita, stanovanje i obrazovanje,
– lokalna ekonomija, turizam i kultura,
– saobraćaj, tehnicka infrastruktura i životna sredina i
– urbane strukture i javni prostor.

Tokom okruglih stolova, učesnicima su prezentovani rezultati analize trenutog stanja za svaku od pomenutih tematskih oblasti kroz SWOT analizu, alata cijim se korišćenjem dobija sveobuhvatan i iscrpan opis glavnih karakteristika/pokretača teritorije, kroz definisanje spoljnih i unutrašnjih faktora koji su prisutni i od značaja za budući razvoj, a takodje se identifikuju potrebe i pravci budućeg razvoja. Osim toga, u okviru svake tematske oblasti su prezentovani predlozi projekata koji su do sada podneti u toku procesa izrade Strategije. Drugi deo sesije u svakoj tematskoj oblasti je bio predviden za diskusiju sa učesnicima okruglog stola, komentare na rezultate SWOT analize i podnete predloge projekata, kao i za reviziju i dodatne sugestije u vezi sa analizom i eventualnim novim idejama za projekte u okviru obuhvata Strategije.

Svrha organizacije okruglih stolova je da omogući različitim zainteresovanim subjektima, predstavnicima institucija, pojedincima, da ravnopravno diskutuju o problemima u okviru zadate teme i da zajedničkim dogovorom dodu do rešenja. Kroz ovaj proces suočavaju se različita gledišta i traži se dogovor koji ce zadovoljiti sve učesnike. Na taj način, definisana rešenja se verifikuju od strane zainteresovanih subjekata, dobijaju na kvalitetu i stiču podršku šire zajednice.

Okrugli stolovi predstavljaju jednu od ključnih tehnika uključivanja u proces kreiranja rešenja u okviru izrade Strategije integralnog urbanog razvoja centralne gradske zone Kraljeva, čiji je cilj definisanje vizije održivog urbanog razvoja centralne gradske zone, podsticanje bolje ponude gradjevinskog zemljišta, unapredjenje postojeće komunalne i socijalne infrastrukture, kroz prenamenu, intenziviranje i preoblikovanje nedovoljno korišćenih i zapuštenih površina.

Četvrti sastanak Radne grupe za izradu SIUR

Četvrti sastanak Radne grupe za izradu SIUR održan je 3. oktobra 2013. godine. članovi Radne grupe su upoznati sa rezultatima okruglih stolova organizovanih tokom septembra, kao i predloga projektnih ideja u obuhvatu Strategije, prikupljenih tokom ovih skupova.

[nggallery id=12]

Drugi deo radionice je bio posvećen formulaciji vizije urbanog razvoja, tematskih vizija, formulaciji strateških ciljeva koji treba da budu ostvareni realizacijom Strategije, definisanju smernica za njihovu realizaciju, kao i vodećih projekata po tematskim oblastima. Formulacija vizije i ciljeva predstavlja samo deo šireg procesa definisanja zajedničke vizije koji ce uslediti putem organizacije niza dogadjanja sa najmladjim delom populacije, do organizacije javnog foruma, gde ce gradjani imati priliku da učestvuju u procesu kreiranja zajedničke vizije budućnosti, uz mogućnost davanja predloga i ideja. Na taj nacin ce se dopuniti rezultati sa ove radionice, kao i kompletirati svi ključni elementi,neophodni za kreiranje strateških opredeljenja i planiranje urbanog razvoja centralne gradske zone Kraljeva.

Peti sastanak Radne grupe za izradu SIUR

Peti sastanak Radne grupe za izradu SIUR održan je 20. novembra 2013. godine. Sastanak je bio prilika da se članovi Radne grupe upoznaju sa trenutnim statusom procesa, odnosno rezultatima SWOT analize koja je izvršena u prethodnom periodu, kao i rezultatima koji se odnose na definisanje vizije urbanog razvoja i sektorskih ciljeva. Nakon preseka trenutnog stanja procesa formulacije SIUR, u nastavku je pažnja usmerena ka aktuelnoj listi projekata koji su definisani do ovog trenutka. Uz podršku stručnog tima projekta, Radna grupa je zajednički izvršila lokalizaciju projektnih ideja koje su definisane u proteklom periodu.

[nggallery id=13]

U drugom delu radionice izvršen je pregled, selekcija i verifikacija ideja koje su prikupljene tokom okruglih stolova, a zatim je prezentovana metodologija za evaluaciju projektnih predloga, uključujući i predlog kriterijuma za njihovo rangiranje. Na kraju radionice izložen je predlog za organizaciju javnog foruma, koji će se održati u decembru 2013.godine.

Javni forum 18.12.2013

U procesu izrade Strategije integralnog urbanog razvoja centralne gradske zone Kraljeva javni forum predstavlja jedan od ključnih koraka. U Narodnom muzeju Kraljeva održan je 18. decembra 2013. godine. Na skupu su učestvovali predstavnici gradske uprave i javnih ustanova, članovi Radne grupe za izradu Strategije, predstavnici komercijalnog i nevladinog sektora, zainteresovani građani i deca, kao i studenti Master programa Integralni urbanizam sa Arhitektonskog fakulteta u Beogradu.

Javni forum je otvorio gradonačelnik, gospodin Dragan Jovanović, a nakon pozdravne reči učesnicima se obratio i gospodin Harald Miler, rukovodilac GIZ Projekta „Unapređenje upravljanja zemljištem na nivou lokalnih samouprava u Srbiji“.

[nggallery id=14]

Svrha organizacije javnog foruma je bila da se širem krugu učesnika – svim zainteresovanim, kako stručnjacima, tako i građanima – predstave i pojasne rezultati analize stanja, predlozi rešenja u formi ciljeva, mera i projektnih ideja za ovo područje i da se prikupe njihovi komentari, dodatne ideje i predlozi. Tokom javnog foruma inicirano je definisanje Vizije budućnosti centralne gradske zone Kraljeva davanjem predloga od strane učesnika foruma.

[nggallery id=15]

Kao sastavni deo ovog događaja, prethodio je konkurs za izbor najboljih dečijih crteža na temu „Moj grad u budućnosti“, koji je sproveden u OŠ ’’IV Kraljevački bataljon’’ i OŠ „Sveti Sava“. Tokom javnog foruma održana je izložba uže selekcije dečijih radova kao i svečana ceremonija dodele nagrada za najbolje dečije radove.

[nggallery id=16]

Šesti sastanak Radne grupe za izradu SIUR

Šesta radionica Radne grupe za izradu SIUR održana je 6. Februara 2014. godine. Prethodila joj je serija sastanaka predstavnika Radne grupe sa nemačkim ekspertom i predstavnicima AMBERO Consulting-a. Tokom ovih sastanaka, konsolidovana je analiza stanja, ciljevi i mere, kao i karte koje se odnose na područja intervencije za svaku tematsku oblast u okviru SIUR.

[nggallery id=17]

Nakon sastanaka, na samoj radionici, članovi Radne grupe su upoznati sa narednim koracima koji su planirani do kraja procesa izrade Strategije, a takođe i sa ukupnim rezultatima analize stanja. Prezentovani su i sektorski ciljevi i mere, koji su konsolidovani na osnovu predloga i sugestija, kao i karte sa područjima intervencije za svaku tematsku oblast.

[nggallery id=18]

Na kraju, prezentovan je predlog vizije razvoja centralne gradske zone, koji je obuhvatio sve prikupljene ideje tokom procesa, od različitih aktera, i vizija je verifikovana i od strane članova Radne grupe.

Sedmi sastanak Radne grupe za izradu SIUR

SIUR 7 sastanak

Sedma radionica Radne grupe za izradu SIUR održana je 27. februara 2014. godine. Prethodila joj je serija bilateralnih sastanaka po tematskim oblastima u okviru Strategije između predstavnika Radne grupe i nemačkog eksperta i predstavnika AMBERO Consulting-a. Tokom ovih sastanaka, predstavljeni su i pojašnjeni kriterijumi za rangiranje projekata, a takođe je izvršena i konsolidacija i verifikacija liste projekata tematskih karata sa područjima intervencije.

[nggallery id=19]

Tokom radionice, članovi Radne grupe su upoznati sa statusom procesa i narednim koracima i zadacima. Takođe su prezentovani rezultati sa prethodne radionice koji se odnose na finalizaciju i verifikaciju vizije, sektorskih ciljeva i mera, kao i karata sa područjima intervencije za svaku tematsku oblast u okviru Strategije.

[nggallery id=20]

Ključni deo radionice se odnosio na prioritizaciju projekata po tematskim oblastima, koji su identifikovani tokom procesa izrade Strategije, sa ciljem definisanja prioritetnih projekata, odnosno vodećih projekata u okviru svake tematske oblasti, koji će u najvećoj meri uticati na ostvarivanje razvojnih ciljeva Strategije.

[nggallery id=21]

Osmi sastanak Radne grupe za izradu SIUR

Osma radionica Radne grupe za izradu SIUR održana je 27. marta 2014. godine. Prethodila joj je serija bilateralnih sastanaka po tematskim oblastima u okviru Strategije između predstavnika Radne grupe i nemačkog eksperta i predstavnika AMBERO Consulting-a. Tokom ovih sastanaka, izvršen je pregled i konsolidacija materijala koji se odnosi na prioritizaciju projekata, troškove i izvore finansiranja projekata, a takođe su razmatreni modaliteti implementacije SIUR.

U okviru prvog dela radionice, članovi Radne grupe su upoznati sa statusom procesa i narednim koracima i zadacima. Nakon toga, finalizovana je prioritizacija projekata po tematskim oblastima.

Drugi deo radionice je bio posvećen troškovima i izvorima finansiranja projekata. Razmotreni su potencijalni izvori finansiranja, modaliteti finansiranja projekata, kao i načina realizacije projekata za koje nije obezbeđeno finansiranje.

[nggallery id=23]

Završni bilateralni sastanci Radne grupe za izradu SIUR

Završni bilateralni sastanci sa članovima Radne grupe po tematskim oblastima održani su 8. i 9. aprila 2014. godine. Teme koje su razmatrane tokom bilateralnih sastanaka su se odnosile na finalizaciju karata područja intervencije, finansijski okvir za prioritetne projekte, moguće izvore finansiranja; lokalizaciju projekata i finalizaciju sadržaja celokupnog dokumenta.

[nggallery id=24]

Definisanje zona intervencije

Sastanak Radne grupe za izradu SIUR u vezi sa definisanjem prioritetnih zona intervencije održan je 13. Maja 2014. godine, sa ciljem da se određene teme, ciljevi, mere i prioritetni projekti, koji su koncentrisani u pojedinačnim prostornim celinama u okviru područja strategije, definišu kao različite zone intervencije, ose komunikacije i nodalni punktovi, radi fokusiranja strategije na povećanje kvaliteta i povezanosti prostora.

[nggallery id=25]

Prezentacija Nacrta SIUR za Radnu grupu

Prezentacija Nacrta Strategije integralnog urbanog razvoja za članove Radne grupe održana je 3. juna 2014. godine, sa ciljem predstavljanja rezultata procesa izrade strateškog dokumenta koji je trajao godinu dana, i verifikacije Nacrta od strane članova Radne grupe. Nakon verifikacije dokumenta, formalno je započela procedura javnog uvida.

[nggallery id=26]

Javni uvid i prezentacije Nacrta SIUR

U okviru procesa javnog uvida koji je održan tokom juna 2014. godine, svi zainteresovani su bili u mogućnosti da dostave komentare na predloženi Nacrt strategije, a takođe su 11. juna održane prezentacije Nacrta dokumenta za građane iz mesnih zajednica koje su u obuhvatu strategije, u Kulturnom centru “Ribnica” za Mesnu zajednicu Ribnica i u Klubu odbornika za mesne zajednice Centar, Stara čaršija i Zelengora.

[nggallery id=27]

Za predstavnike javnog, komercijalnog i civilnog sektora, posebne prezentacije su održane 12. Juna. Tokom svih sastanaka prikupljeni su komentari i predlozi koji su nakon toga obrađeni i uneti u Nacrt strategije.

[nggallery id=28]

Dodatne informacije o projektu „Unapredenje upravljanja zemljištem na nivou lokalnih samouprava u Srbiji“ možete dobiti na internet adresi: www.ambero-icon.rs