Obavlja sledeće grupe poslova:

  • izrađuje prostorne i urbanističke planove, urbanističke projekte i drugu urbanističku dokumentaciju kojima se definiše uređenje prostora i uređenje prostora naselja i delova naselja, pri čemu vodi računa o zakonom propisanim uslovima, opštinskim odlukama za uređenje prostora, kao i propisanoj sadržini planova;
  • u izradi Urbanističkih planova, ostvaruje neposrednu saradnju sa svim organima i organizacijama koji učestvuju u postupku pripreme i izrade urbanističke planske regulative;
  • radi programe za izradu Urbanističkih planova i učestvuje u izradi drugih programa i planova, elaborata i projekata vezanih za uređenje prostora;
  • prati i proučava pojave i promene u prostoru i naseljima na području opštine Kraljevo, obezbeđuje obavljanje prethodnih radova za pripremu i izradu urbanističkih planova;
  • učestvuje u postupku razmatranja predloženih urbanističkih planova i druge urbanističke dokumentacije na Komisiji za planove, skupštinskim odborima, na javnim raspravama planova kao i na skupštini grada;
  • radi i ostale poslove iz delatnosti preduzeća, koji po sadržini spadaju u delatnost ovog sektora.