Стратегија интегралног урбаног развоја централне градске зоне Краљева

By 30. novembra 2015.12 jula, 2021No Comments

Град Краљево и Дирекција за планирање и изградњу „Краљево“ су спровели процес израде Стратегије интегралног урбаног развоја централне градске зоне Краљева, уз техничку подршку GIZ/AMBEROICON Пројекта „Унапређење управљања земљиштем на нивоу локалних самоуправа у Србији‘‘. Подршка процесу остварена је кроз сарадњу са  немачким и националним стручњацима.

Kraljevo
Пројекат је финансирала Влада Савезне Републике Немачке преко Савезног министарства за економску сарадњу и развој (BMZ), а по налогу GIZ (Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit). Стратегија представља кључни документ урбаног развоја централне градске зоне и омогућава проверу и верификацију постојећих планских решења и валоризацију простора. Уз активно учешће грађана, представника струке и свих релевантних институција, висок степен партиципације у процесу дефинисања урбаног идентитета града, дефинисана је заједничка визија развоја централне градске зоне, у тврђене су мере унапређења квалитета живота и подизања атрактивности центра града како би се остварили услови за одрживи локални економски развој и подстицање инвестиција, као и препознатљивости града у ширим оквирима. Мере интервенције и приоритетни пројекти по појединим областима су усклађени са интересима јавног сектора и инвеститора, али пре свега са реалним потребама грађана који живе на овом простору.
Усвајањем овог документа од стране Скупштине града ствара се могућност да се жеља Краљевчана и свих оних који учествују у урбаном развоју града оствари и да један овакав град са својом дугом прошлошћу, буде актуелан у садашњости и за живот примамљив у будућности, да настави да прича своју причу и да се сви који живе у Краљеву и они коју дођу у Краљево осећају „краљевски у К ра ље ву ‘ ‘.

Градоначелник
Томислав Илић


Електронска верзија