Javne nabavke male vrednosti


Radovi na sanaciji nalivne jame IB4 u izvoristu Zicko polje


Izgradnja javnog parkinga (prva faza) ispred crkve u Dositejevoj ulici


Izgradnja javnog osvetljenja na predlog Gradskog veca


Rekonstrukcija prostora za postavljanje sudova za smece.


ПРОЈЕКАТ КРУЖНОГ ТОКА НА ИБАРСКОЈ МАГИСТРАЛИ КОД ЛОКАЦИЈЕ БУДУЋЕГ ПОГОНА “ЛЕОНИ” И ИСКЉУЧЕЊА ИЗ УЛИЦЕ ЈОВАНА ДЕРОКА


Tehnicki pregled izgradjene I rekonstruisane mreze I objekata vodovoda I fekalne kanalizacije u zoni nadleznosti JKP VODOVODA donetih po predlozima MZ, uz saglasnost Gradskog veca


Техничка контрола техничке документације за изградњу локалног пута Студеница – Рудно


Tehnicki pregled novog paviljona Decjeg odmaralista Goc


Израда инсталација водовода и канализације за магацински простор за потребе Црвеног крста


Radovi na prosirenju groblja Barutana


ИЗГРАДЊА ПЛАТОА И УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА ОКО НОВОИЗГРАЂЕНОГ ОБЈЕКТА ДЕЧИЈЕГ ОДМАРАЛИШТА “ГОЧ” НА ГОЧУ


Odrzavanje stubova javnog osvetljenja


Nabavka kancelarijskog materijala


Benzin


Radovi na uredjenju i opremanju igralista pod obalom


ПОСТАВЉАЊЕ ПОДЗЕМНИХ КОНТЕЈНЕРА


Санација и одржавање постојећег урбаног мобилијара и набавка новог мобилијара (парковски инвентар, градски сат, јарболи, информативни панои…)


Rekonstrukcija prostora za postavljanje sudova za smece


Radovi na prosirenju groblja Barutana


Одржавање стубова јавног осветљења (замена оштећених и фарбање постојећих стубова јавног осветљења)


Изградња амбијенталне ограде код капеле – спомен собе у Спомен парку


Изградња јавног осветљења, донетих по предлозима МЗ, уз сагласност Градског већа , ЈН 1.3.36


НАБАВКА БЕНЗИНА


Nabavka kancelarijskog materijala


Санација и одржавање постојећег урбаног мобилијара и набавка новог мобилијара (парковски инвентар, градски сат, јарболи, информативни панои…)


Партерно уређење јавних површина – завршетак радова на изградњи трим стазе у “Борићима” и опремање спортско – рекреативним мобилијаром


ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА ЗА МЕМОРИЈАЛНО – СПОРТСКИ ЦЕНТАР У АДРАНИМА НА ИНИЦИЈАТИВУ УДРУЖЕЊА УЧЕСНИКА РАТА 1991. – 1999


Izrada studije o proceni uticaja na zivotnu sredinu za projekat za sortiranje proizvoda zivotinjskog porekla I leseva zivotinja


ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА- ИЗГРАДЊА РЕКРЕАТИВНОГ АМБИЈЕНТА У “БОРИЋИМА“ (ЈН бр. 1.3.28)


Санација споменика са израдом пројекта санације


РЕКОНСТРУКЦИЈА – САНАЦИЈА КОСИНЕ ИЗНАД ШЕТАЛИШТА НА ЛЕВОЈ ОБАЛОУТВРДИ РЕКЕ ИБАР, ОД ДОМА ТЕХНИКЕ ПРЕМА ЧИБУКОВЦУ, број ЈН 1.3.5


Rekonstrukcija, sanacija I tekuce odrzavanje decijih igralista I teretana na otvorenom


Izmeštanje komandnih ormara za upravljanje JO iz TS u cilju poboljšavanja energetske efikasnosti


ИЗГРАДЊА ТРИБИНЕ ЗА МЕМОРИЈАЛНО – СПОРТСКИ ЦЕНТАР У АДРАНИМА НА ИНИЦИЈАТИВУ УДРУЖЕЊА УЧЕСНИКА РАТА 1991.-1999.


Уклањање графита и заштита од поновног исписивања на јавним површинама – поновни поступак


ОДРЖАВАЊЕ СТУБОВА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА (ЗАМЕНА ОШТЕЋЕНИХ И ФАРБАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ СТУБОВА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА)


Реконструкција простора за постављање судова за смеће, JN 1.3.8


Projekat hidrogeoloskih istrazivanja za potrebe grejanja I hladjenja novog bazena toplotnim pumpama I elaborat o rezultatima izvrsenih istrazivanja.


Izgradnja javnog osvetljenja pristupne saobracajnice manastiru Voljavca


Uklanjanje grafita I zastita od ponovnog ispisivanja na javnim povrsinama


Nabavka benzina


Javna nabavka male vrednosti – radovi – Izmestanje komandnih ormara za upravljanje JO iz TS u cilju poboljsavanja energetske efikasnosti , jnmv br. 1.3.3.


Nabavka racunarske opreme i stampaca


Nabavka elektronske opreme( ploter)


 Izvodjenje radova na opremanju lokacije manjih montaznih objekata privremenog karaktera – kontejneri, za smestaj socijalno ugrozenih lica naseljenih u Satorskom naselju


Nabavka kancelarijskog namestaja


Nabavka kancelarijskog materijala


Sanacija postojecih demontiranih nadstresnica na izgradjenim BUS stajalistima na mrezi javnih puteva


Радови на рашчишћавању локације Музичке школе, JN 1.3.28


Tehnicka kontrola tehnicke dokumentacije za izgradnju mostova iz programa obnove mostova na teritoriji grada Kraljeva u 2015. godini


Ponovni postupak javne nabavke male vrednosti po partijama – Tehnicka dokumentacija za izgradnju mostova iz Programa obnove na teritoriji Grada Kraljeva u 2015. godini


Rekonstrukcija, sanacija kosine iznad setalista na levoj obaloutvrdi reke Ibar, od Doma tehnike prema Cibukovcu


Strateška procena uticaja na životnu sredinu za PGR Goc


Strateška procena uticaja na životnu sredinu za PGR Tavnik,br.1.2.35Izgradnja javnog osvetljenja po Odlukama NO Direkcije donetih po predlozima MZ sa ucescem gradjana do 50%, uz saglasnost Gradskog veca.ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ МОСТОВА ИЗ ПРОГРАМА ОБНОВЕ МОСТОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА У 2015.ГОДИНИRacunarska oprema i stampaci, j.n.br.1.1.6