Javne nabavke male vrednosti


Izgradnja javnog osvetljenja na predlog Gradskog veca


Nabavka kancelarijskog materijala


НАБАВКА БЕНЗИНА


НАБАВКА БЕНЗИНА


Odrzavanje stubova javnog osvetljenja (zamena ostecenih I farbanje postojecih stubova javnog osvetljenja)


Izgradnja javnog osvetljenja u Gockoj ulici.


Nabavka usluge tehnicke kontrole projekta – Izrada projektno tehnicke dokumentacije za odvodnjavanje industrijske zone Seovac


Izgradnja javnog osvetljenja u MZ Samaila potez “Ulice”


Sanacija, odrzavanje I dopuna postojeceg urbanog mobilijara (parkovski inventar, gradski sat, jarboli, informativni panoi…)


Изградња јавног осветљења на предлог Градског већа


Техничка контрола пројектне документације за Милутинову улицу


УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ПЛАЖЕ И ШЕТАЛИШТА ПОРЕД ИБРА У КРАЉЕВУ


Завршетак реконструкције расвете у парку у Матарушкој Бањи


Технички преглед уличне фекалне канализационе мреже за локације поред магистралног пута Краљево-Рашка


Geolosko ispitivanje za regionalnu deponiju


Nabavka kancelarijskog materijala


Одржавање стубова јавног осветљења (замена оштећених и фарбање постојећих стубова јавног осветљења)

НАБАВКА БЕНЗИНА


Технички преглед регулације потока Гушавац са изградњом моста на путу Чукојевац Гледић