Rekonstrukcija javne rasvete u parku kod zeleznicke stanice


Uredjenje I odrzavanje plaze I setalista pored Ibra u Kraljevu


Izgradnja javnog osvetljenja na predlog Gradskog veca


Nabavka kancelarijskog materijala


НАБАВКА БЕНЗИНА


НАБАВКА БЕНЗИНА


Odrzavanje stubova javnog osvetljenja (zamena ostecenih I farbanje postojecih stubova javnog osvetljenja)


Izgradnja javnog osvetljenja u Gockoj ulici.


Nabavka usluge tehnicke kontrole projekta – Izrada projektno tehnicke dokumentacije za odvodnjavanje industrijske zone Seovac


Izgradnja javnog osvetljenja u MZ Samaila potez “Ulice”


Sanacija, odrzavanje I dopuna postojeceg urbanog mobilijara (parkovski inventar, gradski sat, jarboli, informativni panoi…)


Изградња јавног осветљења на предлог Градског већа


Техничка контрола пројектне документације за Милутинову улицу


УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ПЛАЖЕ И ШЕТАЛИШТА ПОРЕД ИБРА У КРАЉЕВУ


Завршетак реконструкције расвете у парку у Матарушкој Бањи


Технички преглед уличне фекалне канализационе мреже за локације поред магистралног пута Краљево-Рашка


Geolosko ispitivanje za regionalnu deponiju


Nabavka kancelarijskog materijala


Одржавање стубова јавног осветљења (замена оштећених и фарбање постојећих стубова јавног осветљења)

НАБАВКА БЕНЗИНА


Технички преглед регулације потока Гушавац са изградњом моста на путу Чукојевац Гледић


Remont svteiljki u Ulici Omladinskoj


Sanacija I odrzavanje postojeceg urbanog mobilijara I nabavka novog mobilijara (parkovski inventar, gradski sat, jarboli, informativni panoi..)


Изградња водоводне мреже Матарушка Бања – Конарево – наставак радова


Tehnicka kontrola tehnicke dokumentacije za odvodjenje atmosferskih voda iz planiranih poslovnih zona na lokaciji Jarcujak I Ratarsko imanje


Технички преглед изграђених инсталација водовода и канализације за магацински простор за потребе Црвеног крста на К.П. 5297/111 КО Краљево


Rekonstrukcija, sanacija I tekuce odrzavanje decijih igralista I teretana na otvorenom


НАБАВКА САДНОГ МАТЕРИЈАЛА У ОКВИРУ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА “ГРАД КРАЉЕВО – БОТАНИЧКА БАШТА”


Изградња уличне фекалне канализационе мреже за локације поред магистралног пута Краљево – Рашка


Технички преглед објекта дечији вртић на Берановцу


Radovi na sanaciji nalivne jame IB4 u izvoristu Zicko polje


Izgradnja javnog parkinga (prva faza) ispred crkve u Dositejevoj ulici


Izgradnja javnog osvetljenja na predlog Gradskog veca


Rekonstrukcija prostora za postavljanje sudova za smece.


ПРОЈЕКАТ КРУЖНОГ ТОКА НА ИБАРСКОЈ МАГИСТРАЛИ КОД ЛОКАЦИЈЕ БУДУЋЕГ ПОГОНА “ЛЕОНИ” И ИСКЉУЧЕЊА ИЗ УЛИЦЕ ЈОВАНА ДЕРОКА


Tehnicki pregled izgradjene I rekonstruisane mreze I objekata vodovoda I fekalne kanalizacije u zoni nadleznosti JKP VODOVODA donetih po predlozima MZ, uz saglasnost Gradskog veca


Техничка контрола техничке документације за изградњу локалног пута Студеница – Рудно


Tehnicki pregled novog paviljona Decjeg odmaralista Goc


Израда инсталација водовода и канализације за магацински простор за потребе Црвеног крста


Radovi na prosirenju groblja Barutana


ИЗГРАДЊА ПЛАТОА И УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА ОКО НОВОИЗГРАЂЕНОГ ОБЈЕКТА ДЕЧИЈЕГ ОДМАРАЛИШТА “ГОЧ” НА ГОЧУ


Odrzavanje stubova javnog osvetljenja


Nabavka kancelarijskog materijala


Benzin


Radovi na uredjenju i opremanju igralista pod obalom


ПОСТАВЉАЊЕ ПОДЗЕМНИХ КОНТЕЈНЕРА


Санација и одржавање постојећег урбаног мобилијара и набавка новог мобилијара (парковски инвентар, градски сат, јарболи, информативни панои…)


Rekonstrukcija prostora za postavljanje sudova za smece


Radovi na prosirenju groblja Barutana


Одржавање стубова јавног осветљења (замена оштећених и фарбање постојећих стубова јавног осветљења)


Изградња амбијенталне ограде код капеле – спомен собе у Спомен парку


Изградња јавног осветљења, донетих по предлозима МЗ, уз сагласност Градског већа , ЈН 1.3.36


НАБАВКА БЕНЗИНА


Nabavka kancelarijskog materijala


Санација и одржавање постојећег урбаног мобилијара и набавка новог мобилијара (парковски инвентар, градски сат, јарболи, информативни панои…)


Партерно уређење јавних површина – завршетак радова на изградњи трим стазе у “Борићима” и опремање спортско – рекреативним мобилијаром


ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА ЗА МЕМОРИЈАЛНО – СПОРТСКИ ЦЕНТАР У АДРАНИМА НА ИНИЦИЈАТИВУ УДРУЖЕЊА УЧЕСНИКА РАТА 1991. – 1999


Izrada studije o proceni uticaja na zivotnu sredinu za projekat za sortiranje proizvoda zivotinjskog porekla I leseva zivotinja


ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА- ИЗГРАДЊА РЕКРЕАТИВНОГ АМБИЈЕНТА У “БОРИЋИМА“ (ЈН бр. 1.3.28)


Санација споменика са израдом пројекта санације


РЕКОНСТРУКЦИЈА – САНАЦИЈА КОСИНЕ ИЗНАД ШЕТАЛИШТА НА ЛЕВОЈ ОБАЛОУТВРДИ РЕКЕ ИБАР, ОД ДОМА ТЕХНИКЕ ПРЕМА ЧИБУКОВЦУ, број ЈН 1.3.5


Rekonstrukcija, sanacija I tekuce odrzavanje decijih igralista I teretana na otvorenom


Izmeštanje komandnih ormara za upravljanje JO iz TS u cilju poboljšavanja energetske efikasnosti


ИЗГРАДЊА ТРИБИНЕ ЗА МЕМОРИЈАЛНО – СПОРТСКИ ЦЕНТАР У АДРАНИМА НА ИНИЦИЈАТИВУ УДРУЖЕЊА УЧЕСНИКА РАТА 1991.-1999.


Уклањање графита и заштита од поновног исписивања на јавним површинама – поновни поступак


ОДРЖАВАЊЕ СТУБОВА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА (ЗАМЕНА ОШТЕЋЕНИХ И ФАРБАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ СТУБОВА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА)


Реконструкција простора за постављање судова за смеће, JN 1.3.8


Projekat hidrogeoloskih istrazivanja za potrebe grejanja I hladjenja novog bazena toplotnim pumpama I elaborat o rezultatima izvrsenih istrazivanja.


Izgradnja javnog osvetljenja pristupne saobracajnice manastiru Voljavca


Uklanjanje grafita I zastita od ponovnog ispisivanja na javnim povrsinama


Nabavka benzina


Javna nabavka male vrednosti – radovi – Izmestanje komandnih ormara za upravljanje JO iz TS u cilju poboljsavanja energetske efikasnosti , jnmv br. 1.3.3.


Nabavka racunarske opreme i stampaca


Nabavka elektronske opreme( ploter)


 Izvodjenje radova na opremanju lokacije manjih montaznih objekata privremenog karaktera – kontejneri, za smestaj socijalno ugrozenih lica naseljenih u Satorskom naselju


Nabavka kancelarijskog namestaja


Nabavka kancelarijskog materijala


Sanacija postojecih demontiranih nadstresnica na izgradjenim BUS stajalistima na mrezi javnih puteva


Радови на рашчишћавању локације Музичке школе, JN 1.3.28


Tehnicka kontrola tehnicke dokumentacije za izgradnju mostova iz programa obnove mostova na teritoriji grada Kraljeva u 2015. godini


Ponovni postupak javne nabavke male vrednosti po partijama – Tehnicka dokumentacija za izgradnju mostova iz Programa obnove na teritoriji Grada Kraljeva u 2015. godini


Rekonstrukcija, sanacija kosine iznad setalista na levoj obaloutvrdi reke Ibar, od Doma tehnike prema Cibukovcu


Strateška procena uticaja na životnu sredinu za PGR Goc


Strateška procena uticaja na životnu sredinu za PGR Tavnik,br.1.2.35Izgradnja javnog osvetljenja po Odlukama NO Direkcije donetih po predlozima MZ sa ucescem gradjana do 50%, uz saglasnost Gradskog veca.ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ МОСТОВА ИЗ ПРОГРАМА ОБНОВЕ МОСТОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА У 2015.ГОДИНИRacunarska oprema i stampaci, j.n.br.1.1.6